Villagatan, Stockholm
2021

Byggnadsår: 1935
Arkitekt: Ture Wennerholm

Restaurering och ombyggnad av en takvåning. Master bedroom med tillhörande klädkammare och badrum placeras i en avskild del av våningen, med nya balkongdörrar ut mot takterrassen. Köket flyttas så det ansluter till matsalen och salongen och dess utgång mot takterrassen. Köket och matsalen blir en del av våningens sociala ytor tillsammans med vardagsrum och bibliotek. Två sovrum och badrum förläggs i en bortre, mer privat del av våningen.

Det karaktäristiska formspråket i våningens funktionalistiska arkitektur tas till vara och delvis kopieras, delvis omtolkas i de nya tilläggen.