KFA arkitekter bildades 2018. Vi har stor kunskap och kompetens inom restaurering och transformation och erfarenhet av bevarande och utvecklande av kulturarv  i varierande skala och komplexitet.

Som vi ser det handlar all arkitektur om transformation och vi intresserar oss för mötet mellan det som redan finns och det som ska läggas till. I arbetet med möbler, inredningar, byggnader eller platser, oavsett skala, ser vi det som vår uppgift att skapa dialog mellan befintligt och nytt. Det innebär att alla våra projekt är unika. Varje ny situation kräver en ny förståelse och nya, ibland överraskande lösningar.

Vi, Fabian Sahlqvist, Kristoffer Bilet och Anders Natt och Dag studerade tillsammans på Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn, från vilken vi har examen i kulturarv, transformation och restaurering.
  
Kristoffer har utöver studierna vid arkitektskolan i Köpenhamn studerat på London Metropolitan University och efterföljande arbetat på Kolman Boye Architects, Marge Arkitekter och Jägnefält Milton i Stockholm och Eriksen Skajaa arkitekter i Oslo.

Fabian har arbetat på Bornstein Lyckefors arkitekter och White arkitekter i Göteborg. Han har även varit handledare och gäst-kritiker på arkitektskolan i Köpenhamn och Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Anders har bland annat arbetat på John Robert Nilsson Arkitektkontor och Semrén och Månsson Arkitekter i Stockholm. Han har även studerat restaureringskonst vid Konsthögskolan i Stockholm.

Vår erfarenhet spänner från stora uppdrag som flerbostadshus, kontor och sjukhus till privata projekt som lägenheter, sommarhus, villor och inredning.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor, funderingar eller ett projekt du vill ha hjälp med.

KFA arkitekter

Krukmakargatan 22
118 51 Stockholm

Drottninggatan 11B
41114 Göteborg

office@kfaarkitekter.se
Kristoffer Bilet
kristoffer@kfaarkitekter.se
+46 73-903 02 96

Fabian Sahlqvist
fabian@kfaarkitekter.se
+46 70-583 60 20

Anders Natt och Dag
anders@kfaarkitekter.se
+46 73-733 74 17