Strandvägen, Stockholm
2023

Byggnadsår: 1896
Arkitekt: Johan Albert Nordström

En stor våning på Strandvägen har genomgått en omsorgsfull renovering och restaurering under ledning av oss.