Sommaratugor, Öland
2020

Utredningskiss för nybyggnation av sex sommarstugor på södra Öland.

Stugorna ligger förskjutna längs strandlinjen och bildar flera skyddade uterum. 


ModellSituationsplanPlan