Penthouse, Stockholm
2019 - 2020 

Ett genomgripande och ambitiöst projekt där allt i våningen har ritats ned till minsta detalj. Färgsättning och val av möbler var också en del av uppdraget.