Lützengatan, Stockholm
2021

Byggnadsår: 1912-1915
Arkitekt: Östhlin & Starck

I en grönklassad fastighet från 1912-15 har vi ritat på en restaurering och ombyggnad av en lägenhet.

Köket har flyttats så det ansluter till matsalen. Dörröppningar har flyttats och breddats så de tre rummen mot gatan får rumslig och visuell kontakt med varandra och upplevelsen av rum i fil förstärks. Huvudsovrummet flyttades mot den lugna gården och har både klädkammare och badrum i anslutning. 

Allt listverk så som socklar, dekorlister, krönlister och foder har återskapats enligt original. Nya snickerier t.ex. biblioteksinredning, radiatorskydd, speglar på luckor i kök, garderober och badrum har en profilering och utformning som är lånad och omtolkad av våningens ursprungliga listverk.
     
Plan innan och efter ombyggnadSektion genom matsalen