Offentlig utsmyckning, Narvik
2021

På uppdrag av konstnär Lene Baadsvig Ørmen bistod vi som rådgivande arkitekter i processen med att planera och uppföra en offentlig utsmyckning på universitetets campus. Vi gjorde ritningar till konstruktör och byggentreprenör.


      Foto: Kjell Ove Storvik