Sommarhus, Bohuslän
2022

En transformation av ett timmerhus med byggnadsdelar från 1700-talet som flyttats från Dalarna till västkusten på 50-talet.

Huset har målats med falu rödfärg för att förstärka husets ursprungliga karaktär och för att skapa samhörighet med de andra rödmålade husen på fastigheten. En tidigare öppen farstu har rivits och ersatts av en ny med mer plats och förvaring.

Nya öppningar har gjorts i timmerfasaden som ger ljus och tillgängliggör uteplatsen i söder. Kök och vardagsrum har bytt plats för att de tre familjerna som delar sommarhuset ska kunna umgås och laga mat tillsammans i ett nytt rymligare kök. Innerväggarna har isolerats och klätts med vit träpanel.

Dalasalen, ett rum med stort kulturhistoriskt värde, har bevarats i befintligt skick med undantag för en ny fönsterdörr. Den nya fönsterdörren öppnar upp den gamla festsalen mot naturen så att man kan röra sig fritt mellan ute och inne.

På ovanvåningen har planlösningen ändrats för att skapa fler sovplatser. De tidigare mörka sovrummen har fått ökat dagsljus genom noggrant placerade takfönster
Entréplan och plan 1tr innan och efter ombyggnad