Tävling om cafébyggnad i Brunnsparken, Göteborg
2022

Fastighetskontoret i Göteborgs stad bjöd in till en allmän tävling om gestaltningen av en cafébyggnad i Brunnsparken i Göteborg. Vårt förslag fick hedersomnämnande med motiveringen:

“Johanna är ett träffsäkert förslag i såväl form som i skala och uttryck. Den rektangulära byggnaden är expressiv och välkomponerad
med sitt asymmetriskt höga och spetsiga tak. En spännande kontrast uppstår mellan den robust beständiga kopparfasaden och serveringsluckans och interiörens trämaterial. Juryn ger en särskild eloge för den fina och genomarbetade fysiska modellen.

Gestaltningen är genomarbetad från helhet till minsta detalj. Det yttre skalet av kopparplåt åldras med patina och förankrar byggnaden väl till platse både historiskt och stadsbildsmässigt. Den ärgade kopparplåten återfinns i Brunnsparken, både i statyn Johanna och i flera omgivande byggnaders tak. I den vackra och genomtänkta utformningen av väderskydd, bänk och skyltning uttrycks en omsorg och inlevelse i cafébesökarens behov. Det är likaså positivt att det går att se genom byggnaden längs långsidornas försäljningsluckor, som även är mycket väl omhändertagna i gestaltningen. ”


.