Belevägen, Lidingö
2019

Byggnadsår: 1925
Arkitekt: Carl Kempendahl

I Lidingö Villastad ritar vi på en om- och tillbyggnad av villa ritad av Carl Kempendahl, uppförd 1926. Villan är en av sju likadana villor som ligger på rad utmed Belevägen och är ritade av samma arkitekt.

Villorna anses vara av mycket stort kulturhistoriskt värde. I Lidingö stads kulturmiljöprogram står bl.a.:
”Stilen, som är nyklassisk med drag från den italienska villastilen och svenskt 1700-tal, förebådar funktionalismen. Formen är kubisk. De ljusa slätputsade fasaderna har dörr- och fönsteromfattningar markerade med mörkare färg. Den nedre fönsterraden mot gatan har ett tympanonfält ovanför varje fönster. Villorna har tegeltäckta tälttak. De ligger på rad utmed gatan och trädgårdarna kantas av låga murar eller tuktade häckar. I Lidingö Villastad företräder dessa villor en ny typ av bebyggelse, både arkitektoniskt och boendemässigt. Husens två bostäder om vardera fyra rum och kök gjorde det möjligt för ägaren att hyra ut en lägenhet och själv bo i den andra och på så sätt sänka sina boendekostnader”.

Det nya köket öppnas upp mot matsal, hallen får bättre förvaring samt ett nytt badrum och wc. På  ovanvåningen flyttas badrummet bort ifrån gatan och ger ett nytt sovrum. 

Tillbyggnadens utformning har ett starkt samspel med den ursprungliga arkitekturen med hänsyn till hur den inordnar sig i placering, skala, materalitet och rytm. Samtidigt tillför den något helt nytt med sin moderna stramhet och ger ett generöst och ljust rum i ett skyddat läge mot trädgården i syd.


Situationsplan, entréplan och plan 1tr innan och efter ombyggnad


Fasader