Adlern Mindre, Stockholm
2019 - 2022

Byggnadsår: 1925-1927
Arkitekt: Bocander & Cronvall

Ombyggnad av gemensamma ytor och lokaler samt byte av fönsterpartier på gatunivå i en grönklassad fastighet. Befintliga brunanodiserade aluminiumpartier ersattes med nya fönsterpartier i ek.